Nesenais mājas pircēja nodokļu kredīts: novērtējums un mācības nākotnei

28_homebuyer_tax_credit_coverimagePadziļinātā izpētē par federālo mājokļu pircēju nodokļu kredītu un papildu valsts līmeņa iniciatīvām mēs aplūkojam, kā programmas tika strukturētas un, pamatojoties uz to iezīmēm, kādu ietekmi varētu sagaidīt uz ekonomiku. Mēs arī meklējam pierādījumus par to, kā programmas ietekmēja mājokļu tirgus apstākļus gan darbības laikā, gan pēc to beigām. Izmantojot dažādas analītiskās metodes, mēs atklājam, ka šīs iniciatīvas, iespējams, nodrošināja nelielu īstermiņa pieaugumu mājokļu pieprasījumam, taču dažas no šīm sekām tika novērstas pēc kredītu termiņa beigām.Pamatojoties uz mūsu pētījumu, mēs piedāvājam šādas mācības nākamajiem politikas veidotājiem, kas apsver iespēju izmantot mājokļa pircēja nodokļu kredītu kā stabilizācijas līdzekli.

  • Ja mājokļa pircēja nodokļu atlaide tiek piedāvāta uz noteiktu laiku, tā zināmā mērā veicinās pārdošanu, kas būtu notikusi jebkurā gadījumā. Tā rezultātā kredītam ar ierobežotu laiku parasti sekos daļējas atmaksas periods. Tomēr ekonomiskās aktivitātes paātrināšanai var būt priekšrocības, ja ekonomiskās lejupslīdes izmaksas palielinās nesamērīgi ar tā lielumu.

  • Lai veicinātu neto pieprasījuma pieaugumu pēc īpašnieku apdzīvotām mājām, mājokļa pircēja nodokļu atlaide būtu jāattiecina uz pircējiem, kas pirmo reizi iegādājas māju. Papildu pieprasījums var būt mazs vai vispār nav saistīts ar mājsaimniecību, kurām jau pieder mājoklis, pirkumiem (piemēram, atkārtoti pircēji, kuri izmantoja WHBAA kredītu), jo viņi, visticamāk, vienlaikus pārdos māju. Jāņem vērā arī ietekme uz īres tirgu, jo daudzi pircēji, kas pirmo reizi iegādājas māju, var pamest īrētu māju.

  • Mājas pircēju nodokļu kredītu programmām ir svarīga izplatīšanas ietekme. Turpmākajās politikas diskusijās ir jāapsver šādas ietekmes vēlamība.

  • Ieguvumi no jebkura ekonomiskās aktivitātes stimulēšanas, kas saistīta ar mājokļa pircēja nodokļu kredītu, ir jāsalīdzina ar alternatīvu līdzekļu izlietojumu. Ir nepieciešams vairāk pētījumu ne tikai par mājokļa pircēja nodokļu kredīta priekšrocībām, bet arī par ieguvumiem, kas saistīti ar citiem ekonomikas stimulēšanas veidiem salīdzinājumā ar šādas politikas izmaksām.

  • Papildu programmām, kas ļauj mājokļa pircējiem ātrāk gūt peļņu no mājokļa pircēja nodokļu kredītiem (piemēram, štatu un FHA piedāvātajām pagaidu aizdevumu programmām), būtu jāatvieglo mājokļu iegāde mājsaimniecībām, kurām ir ierobežoti naudas līdzekļi, un, savukārt, jāpalielina kredīta ietekme. Mūsu analīzē tika atrasts maz pierādījumu tam, ka šīs programmas ir mainījušas neseno epizodi, taču turpmāka izpēte ir pamatota.

  • Štata līmeņa programmas, kas pēc struktūras bija nedaudz līdzīgas federālajai programmai (piedāvājot dotācijas vai kredītus), sniedza skaidrākus pierādījumus par nelielu ietekmi uz mājokļu tirgus apstākļiem nekā federālās programmas. Tas var būt rezultāts labākām variācijām, ar kurām pārbaudīt ietekmi, bet tas varētu arī atspoguļot labāku valstu spēju izstrādāt programmas, kas ir pielāgotas konkrētajiem apstākļiem, kas dominē to pašu mājokļu tirgos. Ir pamatoti arī turpmāki pētījumi par šo tēmu.