Tunisija

Reģionālā attīstība Tunisijā: daudzkārtējas marginalizācijas sekas

Politiskie, ekonomiskie un institucionālie faktori vēsturiski ir kavējuši Tunisijas reģionālo attīstību. Elitārie plāni nav nodrošinājuši taisnīgu resursu sadali, gan materiālo (sabiedrisko fu…

Uzzināt Vairāk